เบื้องหลังของการทำเว็บไซต์ นอกเหนือจากการออกแบบ UI และ UX ของเว็บไซต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การออกแบบโปรแกรมและ Database ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกับทั้งการใช้งานของผู้เข้าชมและการเข้ามาเก็บข้อมูลของ bot (ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติของ Search Engine ต่างๆ เช่น Google Bing Yahoo ฯลฯ) โดยการออกแบบโปรแกรมจะมีผลต่อการ crawling (เข้ามาเก็บข้อมูล) ของ Bot เพื่อนำไปจัดอันดับการค้นหา ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำอันดับใน Search Engine ต่างๆ