การทำเว็บไซต์ สิ่งแรกที่จะทำให้ผู้เข้าชมประทับใจคือการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามและใช้งานง่าย การออกแบบเว็บไซต์ ไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบ graphic ของหน้าเว็บ แต่เป็นการออกแบบให้หน้าเว็บมีความสวยงามโดยคำนึงนึง Function การใช้งานต่างๆ ของเข้าผู้ชมด้วย นั่นคือ User Interface (UI) และ User Experience (UX) จะต้องควบคู่กันไป ซึ่งมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายในการ Design หน้าเว็บ 1 หน้าให้ครบทุกองค์ประกอบ