ข้อดีของเว็บไซต์ในยุคที่ช่องทางการตลาดฟรีๆ มีหลากหลาย

ข้อดีของเว็บไซต์ในยุคที่ช่องทางการตลาดฟรีๆ มีหลากหลาย

ในยุคที่ช่องทางทำการตลาดฟรีๆ มีให้เลือกใช้มากมาย แต่เว็บไซต์ซึ่งเป็น “หน้าบ้าน” ก็ยังคงมีความสำคัญ และเป็นตัวช่วยหลักให้การทำการตลาดหลากหลายช่องทางนั้น “ยั่งยืน” มากขึ้น