องค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำเว็บ เพราะเราไม่ได้ทำเว็บแล้วทิ้ง เราทำเว็บเพื่อให้มีผู้เข้าชมและตัดสินใจซื้อ เพื่อมียอดขาย นั่นคือเหตุผลที่เราต้องให้ความสำคัญกับการทำ Online Marketing